Mustang Evolution Forum banner

1 - 15 of 15 Posts

·
Registered
Joined
·
3,903 Posts
image-986066460.jpg

345s and that's not my car. I wish though. Lol.
 

·
Registered
Joined
·
3,903 Posts
^ and those were 12in wide
 

·
Registered
Joined
·
3,903 Posts
Gera8712 said:
Trueforgedwheels.com
I can't find where to buy them.
 

·
Registered
Joined
·
301 Posts
I've never bought anything from them so I wouldnt known if you can buy from them directly but you can ask them send them a mssg or google it
 

·
Registered
Joined
·
3,903 Posts
I haven't looked to hard yet
 

·
Banned
Joined
·
1 Posts
Chuyên sản xuất các sản phẩm quà tặng
  • Các loại đĩa đồng đúc, đĩa đồng ăn mòn...
  • Các loại trống đồng kích thước đa dạng, trống đồng đúc, mặt trống đồng ăn mòn.....
  • Các loại biển đồng, kỷ niệm chương, nhãn mác đồng ăn mòn....
  • Nhận thiết kế làm theo mẫu riêng cho từng các nhân tổ chức....
Liên hệ: Công ty Mỹ nghệ Đại Việt

Điện thoại: 04 62910208 hoặc 0912 334 208

Email: [email protected]
 

·
Premium Member
Joined
·
8,133 Posts
quatang08dv said:
Chuyên sản xuất các sản phẩm quà tặng[*]Các loại đĩa đồng đúc, đĩa đồng ăn mòn... [*]Các loại trống đồng kích thước đa dạng, trống đồng đúc, mặt trống đồng ăn mòn..... [*]Các loại biển đồng, kỷ niệm chương, nhãn mác đồng ăn mòn.... [*]Nhận thiết kế làm theo mẫu riêng cho từng các nhân tổ chức....
Liên hệ: Công ty Mỹ nghệ Đại Việt

Điện thoại: 04 62910208 hoặc 0912 334 208

Email: [email protected]
Yes +10000. This guy knows his stuff
 
1 - 15 of 15 Posts
Top